Making Christ known in North Wales

CÂMILLA FISHER

Hello, I’m Câmilla. I’m married to Kevin and we have two grown-up children. I’m originally from Gloucestershire.

Most of my working life has been in Admin but I now run a small B&B. I’m very much into crafting, with card making my main hobby, but I also sew and am a great fan of upcycling! I sing in one of the church worship groups as well as a Welsh medium choir.

“S’mae, Câmilla dw i. Dw i’n briod â Kevin ac mae gynnon ni ddau o blant wedi tyfu i fyny. Dw i’n dod o Sir Gaerloyw yn wreiddiol.

Wnes i weithio mewn swydd weinyddol am y rhhan fwyf o’m mywyd, ond rŵan dw i’n rhedeg gwely a brecwast bach. Dw i’n caru gwneud crefftau – a gwneud cardiau ydy fy mhrif ddiddorddeb, ond dw i hefyd yn hoffi gwnïo, ac uwchgylchu. Dw i’n canu mewn un o’r grwpiau addoli yn yr Eglwys ac mewn côr cyfrwng Cymraeg.”