Making Christ known in North Wales

Healing the Nations“Equipping the church to be an agent of healing and reconciliation in the midst of division, injustice and  conflict”

www.healingthenations.co.uk

Healing the Nations, is an organisation formed to support a local friend, Dr Rhiannon Lloyd, and to promote the healing and reconciliation ministry developed by her very soon after the Rwandan genocide. Over the subsequent years Christians from many other nations suffering conflict and division have embraced and benefited from its teaching. Our aim is to train local Christians from any nation, to run the “Healing Hearts, Transforming Nations” workshops. After experiencing this workshop, people who have responded well can be trained to teach the workshop themselves in our International and Regional “Schools of Reconciliation”. The workshop teaching book, in an increasing number of languages, is freely available on-line.

Trefniant ydi Healing the Nations i gefnogi Dr Rhiannon Lloyd, sy’n gyfaill lleol, ac i hybu’r weinidogaeth iachau a chymodi ddatblygodd hi yn fuan ar ôl hil-laddiad Rwanda. Yn ystod y blynyddoedd wedi hyn, mae Cristnogion o lawer gwlad arall sy’n dioddef anghydfod a rhaniadau wedi manteisio o’r weinidogaeth yma. Ein nod yw hyfforddi Cristnogion o unryw wlad i gynnal y gweithdy ‘Iachau Calonnau, Trawsnewid Cenhedloedd’. Ar ôl cael profiad o’r gweithdy, gall pobl sydd wedi ymateb yn dda gael eu hyfforddi i gynnal y gweithdy eu hunain mewn Ysgolion Gymodi, Rhyngwladol a Rhanbarthol. Mae’r llyfr dysgu, mewn nifer o ieithoedd, ar gael yn rhad ar y we.